Home Entrepreneurship European Founders “seizing The Day” Amidst Crisis