Home Entrepreneurship Sustainable, Slow Fashion Startup ADAY Raises $8.5 Million To Simplify Your Wardrobe